Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2012

mialambycdorosla
7874 c665
Reposted fromrevalie revalie viaparanoje paranoje
mialambycdorosla
9637 fa86
Reposted fromskydiverka skydiverka viaparanoje paranoje
6163 4fa4
Reposted fromfission fission viaparanoje paranoje
mialambycdorosla
6595 cad3
Reposted frommariet mariet viaparanoje paranoje
mialambycdorosla
2007 bbe0
Reposted fromkarahippie karahippie viaparanoje paranoje
mialambycdorosla
3488 62bf
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaparanoje paranoje
mialambycdorosla
Kojarzysz mi się z leżeniem. Z dwiema wgniecionymi poduszkami, z zabieraniem sobie kołdry, ze spaniem plecami do Ciebie. Z tysiącami sekund przy dźwiękach. Z zamkniętymi oczami. Z otwartymi oczami. Z za wczesnym budzeniem się. Z za późnym się kładzeniem się spać.
Reposted fromparanoje paranoje vianegacja negacja
mialambycdorosla
- Zastanawiam się, czy jesteś sama z wyboru?
- Owszem, ale nie swojego...
— "Niania"
mialambycdorosla
mialambycdorosla
8487 7037
Reposted fromretaliate retaliate vianegacja negacja
mialambycdorosla

Wstrząsające.

Co powiedzieć małej dziewczynce której mama jest chora na raka?
Ona płacze, jest zagubiona nie opuszcza mamusi na krok mówiąc że chce przy niej być póki ją ma.
Boji się że zostanie sama „ inne koleżanki mają mamy, dlaczego właśnie moja, modliłam się żebym to ja była chora nie moja mama. Nie chcę iść do domu dziecka” jej czteroletnia siostra która jeszcze na szczęście nie rozumie… ścięła sobie długie włoski i obcięła swojego pieska i wszystkie lalki bo nie chce żeby włosy wypadły jej jak mamusi…
Niektóre sytuacje każą nam dorosnąć zbyt szybko.
Tak nagle skreślają całe szczęście którego się nie zauważało.
Jestem wstrząśnięta. Nie umiem jej pomóc…

Reposted fromTurnUp TurnUp vianegacja negacja
mialambycdorosla
8765 3727 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianegacja negacja
mialambycdorosla
7321 de39
mialambycdorosla
Dzień kobiet
Reposted frompzak pzak vianegacja negacja
mialambycdorosla
mialambycdorosla
9041 4850
Reposted fromkrzysk krzysk viamowdomniesercem mowdomniesercem
mialambycdorosla
Wszystko czego chciałem było Tobą.
— 30 Second to Mars/ The Kill
mialambycdorosla
mialambycdorosla
mialambycdorosla
Reposted fromlugola lugola viadelikatnienie delikatnienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl